(Leestijd plm. 35 seconden | Foto: mindstones.nl)

Ken je het Eisenhower kwadrant? De meeste managers hebben ‘m wel eens gezien. Je agenda erbij pakken en de activiteiten onderverdelen in één van deze vier kwadranten levert over het algemeen aardig wat aha’s op. En de vraag: Ben ik eigenlijk wel met de belangrijke dingen bezig?

“What is important is seldom urgent and what is urgent is seldom important” – Dwight D. Eisenhower

 

Een korte opfrisser!

Kwadrant 1: Belangrijk en urgent | Dit zijn de taken die je vaak automatisch als eerste doet, zoals het oplossen van crises, deadlines of voorbereidingen voor activiteiten die al in de agenda staan.
Kwadrant 2: Belangrijk maar niet urgent | Dit zijn de taken die belangrijk zijn voor jou zelf of voor je bedrijf/werk, maar die geen haast hebben. Bijvoorbeeld sporten, analyseren van cijfers, werken aan je doelen, relatiebeheer.
Kwadrant 3: Urgent maar niet belangrijk | Dit zijn taken waarvan we het gevoel hebben dat ze onmiddellijk moeten gebeuren, maar die eigenlijk minder belangrijk zijn dan de taken in kwadrant 2. Bijvoorbeeld je e-mail bijwerken, vergaderingen, maar ook leuke dingen die je afleiden van je werk (‘ik moet nu écht even ontspannen’)

Kwadrant 4: Niet urgent en niet belangrijk | Dit spreekt voor zich, dit zijn de taken die je kunt, maar niet per se hoeft te doen. Zoals scrollen op social media en televisie kijken.

Hoe bepaal je prioriteiten? | Het probleem is bij de meeste mensen dat kwadrant 1 én 3 vaak worden afgewerkt, vanwege de urgentie. De taken in kwadrant 2 worden daardoor overgeslagen. Terwijl dat kwadrant júist heel erg belangrijk is. Met name op de langere termijn. Maar veel werkdagen worden meer overheerst door drukte en een gevoel van urgentie, dan door ruimte voor doelen en groei. Het idee is dus om aan de hand van de matrix beter te bepalen in welke volgorde je de taken doet. Je zet eerste alle taken die je moet doen in het juiste kwadrant en vervolgens werk je ze af op volgorde: eerst kwadrant 1, dan kwadrant 2 en daarna pas kwadrant 3. Kwadrant 4 mag je overslaan, dat scheelt je weer tijd. Want waarom zou je je tijd besteden aan dingen die én niet urgent zijn én niet belangrijk?

De schoolpraktijk is weerbarstig | Hoewel iedereen snapt dat je rust moet inbouwen voor kwadrant 2, het blijft een kunst om rust te nemen. Om stil te staan bij de toekomst is belangrijk, maar de telefoon blijft rinkelen en er is altijd weer zoveel wat nog geregeld moet worden..

 

Aandacht is alles. 2 December a.s. mini-retraite voor schoolhoofden
Ben jij in deze heftige Corona-tijd er klaar voor om die tijd wèl in te ruimen en samen met gelijkgestemde schoolhoofden ruimte te maken voor een pas op de plaats, voor de toekomst van je school? Je bent van harte welkom om aan te sluiten op woensdagmiddag 2 december. Dan zijn wij bij de Meshallen in Wijchen voor een thema-middag, speciaal voor schoolhoofden, met meditatieleraar Bart van Melik. Kijk voor meer info: Mini-retraite voor schoolleiders, thema Aandacht.