Cecile en ik waren afgelopen donderdag in Antwerpen om geïnspireerd te worden op het symposium Mindfulness en onderwijs. In België worden met ingang van 1 september 2019 16 Sleutelcompetenties ingevoerd. De huidige eindtermen zijn al 20 jaar oud, dus geen overbodige luxe. Het houdt in dat de scholen de Belgische kinderen van kleuter- tot en met het secundair onderwijs, mogen leren hoe ze zich klaarmaken voor een stabiel en veerkrachtig leven.  De vier meest in het oog springende eindtermen:

  • competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid;
  • leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken;
  • zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid;
  • ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties;

Hoewel de Nederlandse eindtermen minder verouderd zijn dan in België, is er op dit punt zeker winst te behalen.

Voldoende reden om kritisch te zijn, is er zeker volgens onderzoeker en hoogleraar Susan Bögels. Zij was key-note spreker op het congres. Susan had een aantal doemscenario’s op grond van recent onderzoek. Zo schetste ze het beeld dat in 2030 depressie volksziekte nummer 1 is geworden, ook onder kinderen. Vlaanderen is koploper, maar het aantal suïcides onder jongeren is ook in Nederland de afgelopen jaren verdubbeld. Meer dan ooit kampen we gemiddeld met meerdere chronische ziekten tegelijkertijd, die samenhangen met onze mentale staat. Best wel zorgwekkend dat de kans dat een baby in Nederland wordt geboren met diabetes (ja, dat bestaat) in korte tijd is verviervoudigd. Er is onderzoek dat zegt dat kinderen gelukkig worden van sporten en andere sociale activiteiten en ongelukkig van de tijd dat ze individueel bezig zijn, waaronder gamen, tijd op hun smartphone of tablet, social media gerelateerde zaken. Wij zien het graag ook positief; er is meer dan genoeg ruimte voor verbetering.

Bögels sluit met haar opvattingen omtrent mindfulness in het onderwijs aan op hetgeen ze ook gezinnen met adhd en autisme adviseert. Ga als ouder, of leraar zelf op Mindfulness training; op die manier help je de kinderen het best*). Haar uitgangspunt sluit aan bij wat wij terugkrijgen in reacties op de trainingen die we organiseren.

Dit symposium heeft ons gesterkt in onze  visie om mee te werken aan een culturele omslag in onze samenleving, waar meer ruimte wordt gemaakt voor rustmomenten en op die manier een vriendelijke en wakkere houding wordt gecultiveerd. Dit gaat niet zonder slag of stoot en gebeurt bottom-up.

*) Alleen je kind naar mindfulness sturen, is niet genoeg. Ook ouders en leerkrachten moeten meer ‘mindful’ worden, zegt hoogleraar Bögels. Op UvA Minds, het academisch behandelcentrum van de universiteit, geeft Bögels niet alleen mindfulness aan kinderen met psychische problemen, maar ook aan hun ouders. “Wanneer ouders niet begrijpen waarom hun kind op een bepaalde manier reageert, worden ze uit onmacht vaak boos,” legt Bögels uit. “Een moeder of leraar die mindfulness beoefent, kan bedachtzamer op een kind reageren. Je verandert zo niet alleen de emotieregulatie van het kind, maar ook de communicatie binnen het hele gezin en in de klas.” (Uit: Trouw, maart 2018) 

Ben jij enthousiast over mindfulness in het onderwijs. Wil jij het in je dagelijks leven vervlechten en de leerlingen laten mee-profiteren? Er zijn nieuwe data voor onze lerarentraining VO / lerarentraining PO. Een training, speciaal voor het onderwijs ontwikkeld, waarin je als docent PO of VO in vijf zaterdagen leert om zelf Mindfulness in de klas toe te passen. Niet alleen door mindfulness oefeningen met je leerlingen te doen, maar vooral door ook de Nederlandse en rekenlessen Mindful te geven.

Heb je al mindfulnesservaring, dan kun je in juni 2019 starten. Zo niet, dan zou je kunnen kiezen voor onze  basismodule. Bel gerust voor meer info, of wanneer je twijfelt of het iets voor je is. Jeanne 06-20663600 | Cecile 06-30274197

Jeanne Goossens, mede-eigenaar Mindfulonderwijs