Lerarentraining

Lerarentraining2021-06-16T08:32:32+00:00

Lerarentraining

Het onderwijs is een belangrijke fase in de ontwikkeling van een kind. Ze maken veel mee; hun omgeving blijft veranderen, vaak in rap tempo. Mindfulness kan hierin een positieve invloed hebben, omdat het kinderen houvast geeft op onzekere en emotievolle momenten. Onze lerarentraining leert jou hoe je mindfulness kunt meegeven aan jouw leerlingen. Je doet dit door samen met de leerlingen specifieke mindfulness oefeningen te doen, en je wordt steeds vertrouwder om ook je de Wiskundeles ‘mindful’ te geven.  Dat wil zeggen  dat je in contact blijft, juíst als je het druk hebt, of irritatie voelt. Je bouwt rustmomenten in, voor jezelf en met de leerlingen. Mindfulness op school geeft het onderwijs in je klas pedagogisch èn didactisch een boost. Het wordt bovendien meer ontspannen en leuker om naar school te gaan! Er is één lerarentraining, waarbinnen we met subgroepen PO (Primair onderwijs) en VO (Voortgezet onderwijs) werken. Met ingang van 2021 is er ook een subgroep MBO/HBO/WO.

Je hoeft niet voor de klas te staan om deel te nemen aan deze training. Het is wel van belang dat je contacturen met leerlingen hebt, want daar is de training op gericht. Deze training is hiermee ook geschikt voor de schoolmaatschappelijk werker, Remedial Teacher en voor docenten die met hoogsensitieve en hoogbegaafde leerlingen werken.

Wat wordt er aangepakt

Binnen de lerarenopleiding / module 3 leer je mindful omgaan met leerlingen. Dit doe je middels een praktisch inzetbaar lesplan.

Voordat de training start, word je gebeld door een van de trainers. Heb je vragen over deze training? Bel gerust 06-20663600 (Jeanne)

Lees hier een inspirerend interview met oud-deelnemer Selma!

Docententraining primair onderwijs

Het primaire onderwijs is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het kind. Ze maken veel mee en hun omgeving blijft veranderen. Mindfulness kan hierin een positieve invloed hebben, waarbij het kinderen een houvast kan geven in de onzekere tijden die ze meemaken tijdens hun ontwikkeling.

De Lerarenvariant voor het primaire onderwijs leert jou hoe je mindfulness kunt meegeven aan je leerlingen. Dit gebeurt door de dingen die je zegt en doet, maar vooral ook door zo nu en dan terug te gaan zitten en te ervaren dat dingen zichzelf ontvouwen. Je komt uit je comfort-zone door rustmomenten in te lassen voor jezelf en de leerling.

Wat wordt er aangepakt
Binnen de module Mindfulness op school Primair Onderwijs (PO) leer je mindful omgaan met leerlingen. Dit doe je middels een praktisch inzetbaar lesplan en tevens doorgaande leerlijn voor de onder- midden- en bovenbouw.

De inhoudelijke onderwerpen die aanbod komen in de training zijn:

 • Pedagogisch en didactisch handelen met mindfulness
 • Het stimuleren van een mindful houding bij leerlingen
 • Het begeleiden van Mindfulness activiteiten bij leerlingen in het basisonderwijs
 • Mindful lesgeven en modeling
 • Achtergrondinformatie over mindfulness
 • Werken met mindfulness op school

Docententraining voortgezet onderwijs

De “Mindfulnessopschool” leergang is ontwikkeld door gedragsdeskundigen, onderwijskundigen en docenten uit het voortgezet onderwijs. Binnen het traject wordt de lessenreeks Mindfulnessopschool V0 gebruikt.

Wat wordt er aangepakt
De Mindfulnessopschool V0 leergang leert docenten uit het voortgezet onderwijs kennis en vaardigheden die nodig zijn om mindfulness te verzorgen aan leerlingen uit het VO. Deze module geeft docenten een kapstok om mindfulness in hun dagelijks onderwijsrooster op te nemen, met een minimale belasting voor de primaire onderwijstaken. Je leert methodisch en incidenteel werken.

Inhoudelijke onderwerpen van de training
De module biedt wegens haar praktische opzet voldoende ruimte om mindfulness op verschillende manieren in te zetten binnen de school. Het flexibele ontwerp maakt het mogelijk om het curriculum aan het begin, in het midden, aan het einde of los binnen het schooljaar in te zetten.

 • Emotieregulatie en omgaan met lastige gedachten (angst, woede, verdriet)
 • Omgang met stress en stressvolle situaties
 • Het vinden van de eigen identiteit (Wie ben ik? Wat wil ik?)
 • Hoe ga ik om met leerlingen en volwassenen (zoals ouders en docenten) ?
 • Verbetering van (leer)functies binnen het cognitieve domein
 • Concentratie (tijdens leren)

Informatie

Tijd
De docententraining vindt plaats op zaterdagen en beslaat enkele maanden.  De training bestaat, normaal gesproken, uit 5 bijeenkomsten van 6 uur.

Studiebelasting
Deze module heeft een 100% aanwezigheidsplicht. Overige studiebelasting: werken aan reflectie en video-opdrachten: tussen 10 en 20 uur. Eigen thuisbeoefening Mindfulness: 25 uur. Lezen theorie, voorbereiding en verzorging lessen Mindfulness aan leerlingen: tussen 20 en 25 uur.

Voor de module 3 geldt dat je òf onze module 1 training moet hebben afgerond, dan wel zelf eerder aantoonbaar een 8 weekse basistraining Mindfulness hebt afgerond.

Kosten
De kosten van deze training zijn € 1499,– per deelnemer. (Wij berekenen geen BTW, want we zijn CRKBO geregistreerd). Onze trainingen worden meestal zonder probleem betaald door stichtingen/scholen in het kader van werkdrukgelden, ziekteverzuimpreventie of van het reguliere opleidingsbudget. Bij de module 3 training is het daarnaast zo dat scholen belang hechten aan mentale gezondheid in het curriculum of als keuzevak, of dat mindfulness wordt ingezet door de intern begeleiders.

Data trainingen (live)

We starten op zaterdag 2 oktober, de volgende bijeenkomsten zijn op: 23 oktober, 4 december, 8 en 22 januari. Dit zijn 5 zaterdagen van: 10.00 uur – 16.00 uur.

Live locatie: Centrum De Linde, Jachtlaan 15, 3721 CA Bilthoven

Deze rustige, mooie locatie is prima bereikbaar via OV of auto (https://www.centrumdelinde.nl/contact). Voor de deur en in de directe omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. Zorg voor makkelijk zittende kleding. Neem een badhanddoek mee voor extra hygiëne (om over je mat te leggen) als je dat prettig vindt. Een paar extra sokken, een warme trui en een flesje water is aan te raden. De lunch, een tussendoortje en een stuk fruit is inbegrepen. Koffie en thee is aanwezig. Wij wensen je een hele plezierige en zinvolle training.

Ervaringen

Ik merk dat ik rustiger ben in de klas. ik neem meer de tijd, ook naar collega’s toe. Ik ben vaker duidelijk in mijn communicatie naar de kinderen en effectiever daardoor. Het hoeft niet allemaal, wat ik ooit wel wilde. Ik neem tijd voor het observeren van de kinderen, tijd om echt te zien wat er gebeurt, dan kan ik veel makkelijker inspelen op alles.

Els, Deelneemster Module 1

In de klas zie ik meer het kind met een open blik. Ik kijk beter en zie meer. De oefeningen worden door de meeste kinderen als fijn ervaren.

Afra, Deelneemster Module 3

Nu na 5 weken kijk ik terug op een positieve ervaring. Ik heb geoefend met afstand te nemen van situaties. Dit door te bekijken waar ik wel en niet iets mee moet. Of dat ik er vandaag niks mee wil doe, maar hiermee morgen aan de slag ga. Zelf keuzes maken, omdat ik mezelf daar prettig bij voel.

Kristel, Deelneemster Module 1

Ik ben mij bewust geworden dat ik eigenlijk bijna altijd stress ervaar tijdens mijn werk.  Mindfulness is een mooie manier om anders met stress om te gaan en anders in het leven te staan. Tijdens deze vijf bijeenkomsten heb ik o.a. geleerd om bewust een adempauze in te lassen en door dit te doen is het, na vijf weken oefenen,  een onderdeel van mijn leven geworden.

Anglia, Deelneemster Module 1

Vraag & Antwoord

“Ik wil met mindfulness aan de slag, maar vraag me af hoe ik dit breng richting collega’s die er niets mee denken te hebben.”2020-12-04T14:05:27+00:00

Regelmatig willen scholen of schoolhoofden aan de slag met mindfulness, maar weten ze niet goed raad met negatieve reacties van collega’s of ouders. Dan adviseren we om bijvoorbeeld tijdens een studiemiddag een informatieworkshop te organiseren voor onderwijspersoneel dat interesse heeft. (Eventueel vraag je geïnteresseerden MR leden deel te nemen.) Tijdens zo’n workshop ervaar je in een korte tijd met uitleg en praktische voorbeelden de impact van mindfulness op school en wat een incompany (team)training brengt. Dikwijls beginnen scholen met díe docenten die behoefte hebben aan stressreductie of graag met leerlingen mindfulness willen doen. Vanuit enkele enthousiaste docenten ontstaat vaak langzaam maar zeker meer nieuwsgierigheid en interesse.

“Wij willen als team op school aan de slag met Mindfulness, wat zijn de mogelijkheden?”2019-03-20T14:01:00+00:00

Voor teams verzorgen wij incompany trainingen op maat. Door mindfulness samen met het team op te pakken ontstaat er een teamtraining. Het filmpje hieronder van een directeur geeft hiervan de meerwaarde aan.

 

“Wat is de meerwaarde voor leerkrachten?”2019-03-20T13:59:57+00:00

Er wordt veel gevraagd van een leraar, soms te veel. Als het water aan hun lippen komt, kunnen leraren terugvallen in hun automatische emoties en patronen die vaak niet goed zijn voor de onderwijsgevende zelf en voor de leerlingen. Juist in het onderwijs is bewust zijn van eigen automatische emoties en patronen, en deze goed kunnen reguleren, essentieel om goed en gezond te kunnen functioneren.

“Is de training voor de leraar of leerling?”2019-03-20T13:59:30+00:00

Leerkrachten zijn bereid om inspanningen te leveren die een positief effect op het welzijn en welbevinden van hun leerlingen hebben. Wel vragen zij de nodige garanties dat deze inspanningen tot positieve resultaten leiden bij de kinderen en jongeren. Studies tonen aan dat mindfulness tot gunstige effecten bij leerlingen kan leiden. Toch willen we beklemtonen dat het begint bij de leerkracht. Wanneer leerkrachten zelf de positieve effecten van mindfulness ervaren (stress kunnen reduceren, positiever kunnen omgaan met moeilijke situaties, toenemende empathie opmerken), dan kunnen zij vanuit hun eigen ervaringen leerlingen begeleiden in het beoefenen van mindfulness.

Module 1 en 2 van Mindfulonderwijs starten bij de leraar. Bij module 3 wordt er specifiek ingegaan op mindfulonderwijs voor de leerling.

“Zijn de trainingen “zweverig”?”2019-03-20T13:58:56+00:00

Een zweverig gevoel krijg je door je mentaal uit de werkelijkheid terug te trekken. Hoe begrijpelijk het soms ook is om te willen ontsnappen aan de werkelijkheid, in mindfulness maken we precies de omgekeerde beweging: we gaan de werkelijkheid aan.

Mindfulness is aandachtig zijn voor wat er in het hier en nu gebeurt op een aanvaardende en niet-veroordelende manier. Concreet: “stilstaan bij wat er in je en rond je gebeurt zonder dat je er van alles begint bij te denken.”

“Zijn jullie trainingen ook geschikt voor mbo’s of hbo’s?”2020-12-08T13:51:49+00:00

Onze ervaring is dat docenten uit de verschillende typen onderwijs veel aan onze trainingen hebben, omdat ze dagelijks met vergelijkbare thema’s te maken hebben. De herkenning is een belangrijk onderdeel van de training. Hoewel de lerarentraining in eerste instantie werd geschreven voor PO en VO, hebben we inmiddels ook veel docenten getraind die op een MBO of HBO lesgeven.

Al onze trainingen kunnen op maat worden gemaakt en incompany worden verzorgd. Bel daarvoor: 06-20663600!

“Is dit soort trainingen ook voorradig voor onderwijsondersteunend personeel? Ik zie namelijk alleen maar dingen voor onderwijzend personeel langskomen.”2019-03-20T13:54:50+00:00

Onze trainingen zijn ook prima geschikt als je ondersteunend werkzaam bent in het onderwijs.

“Ik wil graag module 3 volgen, de lerarenopleiding. Moet ik daarvoor eerst module 1 en 2 afronden?”2019-04-08T12:46:03+00:00

Het van te voren volgen van module 2 is geen must! Wel moet je vantevoren de module 1, òf de 8 weekse (algemene) basistraining hebben gevolgd en kunnen aangeven bij wie en wanneer dat is geweest.

De reden hiervoor is dat wij mentale hygiëne / Mindfulness niet zien als een verzameling oefeningen die je je eigen maakt. Om Mindfulness ‘mindful’ te kunnen doceren, is het het belangrijk de materie te belichamen. Dat wil zeggen dat je leert fysiek af te schakelen van ‘doen’ naar ‘zijn’ en dat overbrengt op de kinderen. Je bent dan geloofwaardig en kunt het op ieder gewenst moment in de les gebruiken; dat gebeurt vaak als vanzelf. Het komt dan niet over als een los onderdeel.

Workshop

Mindful in het onderwijs

Go to Top