Vorig jaar werd ik gebeld door een docent die in Engeland woonde en plannen aan het maken was om terug te verhuizen naar Nederland. Het bepalen van zijn nieuwe woonplaats wilde hij laten leiden door de plek waar een mindful school stond. Helaas kon ik hem op dat moment nog niet helpen aan zo’n school. Maar wat destijds nog een vrij unieke en bijzondere vraag was, is dat een jaar later al helemaal niet meer! 

Mindful School (culture eats strategie for breakfast)
Een Mindful school heeft een mindful cultuur als doel op zich. Wat dat betekent? Er komt meer balans tussen momenten van ‘actie’ en ‘mentale rust’. Er geldt een cultuur van ‘practice what you preach’, dus er is minimaal 1 lokaal ingericht geschikt voor meditatie en yoga; vergaderingen beginnen met een korte meditatie; leerlingen leren een toets te starten met een ademruimte. Doordat onderwijspersoonel minder handelt op basis van emotiegedreven gedachten, ontstaat een ontspannen werksfeer. Het gevoel van werkdruk vermindert, gevoel van autonomie en werkplezier worden groter. Er komt meer ruimte voor echt contact tussen collega’s onder elkaar, met ouders en met de leerling.

Concreet
Op een Mindful school benoemt de directie Mindfulness als een belangrijk onderdeel van het algemene beleid. Alle docenten worden gestimuleerd en in de gelegenheid gesteld om een specifiek voor het onderwijs ontwikkelde Mindfulnesstraining te volgen. Bijvoorbeeld een basis- en verdiepende training (van ieder 5 x 2 uur). Verder zijn er een of meerdere docenten die een lerarentraining hebben gevolgd (van 5 x 6 uur); zij verzorgen Mindfulness lessen aan de leerlingen. Er worden terugkomdagen georganiseerd en personeel en leerlingen helpen elkaar op diverse manier Mindfulness te blijven oefenen. In de praktijk vertaalt zich dit in docenten die hebben leren omgaan met werkdruk, hectiek en stress. Ze (her)kennen hun beperkende en helpende overtuigingen, weten hoe ze mindful kunnen communiceren. Ze vormen hierin een belangrijk rolmodel en inspiratiebron voor de leerlingen.

“Mentale gezondheid = 20% van het curriculum” 

Naar ons idee zouden mentale gezondheid stimulerende inzichten en, vooral, vaardigheden 20% van het vaste curriculum moeten beslaan. Dit maakt dat zowel de docent als leerling/student de dingen doet die voor hem/haar van belang zijn en dat met aandacht doet. Er wordt minder genavigeerd op vaste patronen en actieve regie; er is ruimte voor wat vanzelf ontstaat. Het directe gevolg is minder stress en mentale problemen; meer werken vanuit het unieke talent van leraar en leerling. En dus met plezier de dingen doen die passen!

Wil je weten hoe jouw school een Mindful school kan worden? We gaan graag in gesprek en komen met een voorstel op maat! info@mindfulonderwijs.nl