Amerikaans onderzoek naar mindfulness op school

In het schooljaar 2011–12 werkten de onderzoekers van de Amerikaanse organisatie ‘Mindful Schools’ samen met de University of California, Davis om een van de grootste gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken tot nu toe uit te voeren over mindfulness en kinderen. Het onderzoek omvatte 937 kinderen en 47 leraren in drie openbare basisscholen in Oakland

Het Mindful Schools-curriculum (onderwezen aan docenten via de Mindful Educator Essentials-cursus) leverde statistisch significante verbeteringen op in het opletten en deelnemen aan klasactiviteiten vergeleken met de controlegroep met slechts vier uur mindfulness-instructie voor de studenten. Verdere instructie via onze trainingen kan nog meer voordelen opleveren.

De mindful educator essentials cursus is vergelijkbaar met de Mindfulonderwijs Leraren-/module 3 training, waarbij de docent wordt gestimuleerd om zelf regelmatig te mediteren en een mindfulle levenshouding aan te nemen, om zo alle lessen, dus ook taal en rekenen mindful in de groep te staan.

Voor de langere termijn betekent dit

Diverse studies tonen aan dat jongeren baat hebben bij het leren van mindfulness in termen van verbeterde cognitieve resultaten, sociaal-emotionele vaardigheden en welzijn.

Dergelijke voordelen kunnen op hun beurt leiden tot verbeteringen in het leven op de lange termijn. Sociale vaardigheden op de kleuterschool voorspellen bijvoorbeeld betere resultaten op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, criminaliteit, middelenmisbruik en geestelijke gezondheid op volwassen leeftijd. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die mindfulness beoefenen: verbeterde cognitieve resultaten, sociaal emotionele vaardigheden verbeteren, ervaren een verhoogd welzijn*).

*) Jones, D. E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015). Early Social-­Emotional Functioning and Public Health: The Relationship Between Kindergarten Social Competence and Future Wellness. American Journal of Public Health, 105(11), 2283–2290.