Onze missie en visie

Er is een lange weg te gaan
Bron

Visie (waarvoor we gaan)

Mindful Onderwijs ziet over enkele jaren een maatschappij voor zich waarin het inbouwen van rustmomenten, privé, op school en op het werk, een vanzelfsprekendheid is. Dit resulteert in meer bewustwording; een open vizier, vriendelijkheid en mildheid en minder automatisch gedrag vanuit oude conditioneringen.

Scholen werken aan het predikaat ‘Mindful School’. Dit staat wat ons betreft voor een mindful cultuur als doel op zichzelf, omdat dàt de reden is dat ouders voor een school kiezen. De werkdruk vermindert, autonomie en werkplezier worden groter; er komt meer ruimte voor echt contact met collega’s onder elkaar, met ouders en met de leerling.

Naar school gaan is weer leuk; leerling en leraar profiteert van Mindfulonderwijs.

Missie (waarvoor we staan)

Wij bieden een landelijk netwerk van kwalitatief hoogwaardige mindfulness workshops en trainingen voor het onderwijs.  Kernwaarden die daarbij voor ons van het grootste belang zijn: eerlijkheid, humor, transparantie en samenwerking. Deze kernwaarden vind je terug in onze dagelijkse dienstverlening en in onze manier van samenwerken.

Strategie (hoe we dat doen)

-trainen en coachen van docenten, open inschrijvingen en incompany (op maat)

-verzorgen van kennismakingsworkshops op het gebied van Mindfulness in het onderwijs

-lobbyen in Den Haag om Mindfulness in het basis curriculum van iedere school te krijgen /

Lees ook eens