Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd, heel fijn. Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij je inschrijft bij Mindfulonderwijs heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor. Lees hierover meer in het privacybeleid en disclaimer.

Algemeen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website. Mindfulonderwijs is onderdeel van Mindfulorganisatie BV is statutair gevestigd aan Waterloostraat 180, 5935 CK  Steyl en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73088102. Mindfulorganisatie BV is per e-mail te bereiken via info@mindfulonderwijs.nl en voor vragen over de privacyverklaring ook via info[at]mindfulonderwijs.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Mindfulorganisatie BV omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mindfulorganisatie BV hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Mindfulorganisatie BV aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door Mindfulorganisatie BV valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mindfulorganisatie BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens:

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contactformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via de link onderaan de mails. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt. Na aanmelding voor een training worden gegevens over huiswerk en deelname bewaard. Dit om het certificaat Registerleraar te kunnen onderbouwen. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de trainer en medewerker gegevens beheer van Mindfulorganisatie BV.

Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. Mindfulorganisatie BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Mindfulorganisatie BV geen contact met je opnemen. Daarnaast is Mindfulorganisatie BV in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan Mindfulorganisatie BV wilt verstrekken, is Mindfulorganisatie BV niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Mindfulorganisatie BV niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hierdoor verkrijgen we inzicht in de wijze waarop en hoe vaak je de website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo nodig de website aanpassen waardoor deze optimaal werkt. Ook kunnen wij jou onze advertentie tonen wanneer je een andere website bezoekt én kunnen we de effectiviteit van onze online marketingcampagnes meten. Je kunt cookies verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook via je internetbrowser instellen dat cookies standaard worden geweigerd.

Wij gebruiken de volgende cookies:
• Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zoals het automatisch invullen van formulieren, taalvoorkeur, voorkeuren voor de cookiemelding te onthouden en optimale browser ondersteuning.
Partijen: Google
Duur cookies: 1 jaar

• Monitoring/Analytics cookies worden met name namens andere partijen geplaatst zoals Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar en Hubspot. Hiermee kunnen we websitebezoek monitoren en website informatie aanpassen om je nog beter van dienst te zijn.
Partijen: Google analytics, google tag manager, Hotjar
Duur cookies: max 2 jaar

• Marketing of targeting cookies worden geplaatst om je interesses te bewaren zodat zowel op als buiten de website relevante advertenties kunnen worden getoond. Graag merken wij op dat je ook zonder cookies advertenties van MarketingWerkt tegen kunt komen.
Google adwords, Facebook en LinkedIn.
Duur cookies: max 2 jaar

Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld. Deze cookies worden gedurende zes maanden bewaard.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Mindfulorganisatie BV. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Mindfulorganisatie BV is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Mindfulorganisatie BV raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Mindfulorganisatie BV zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd en de trainers die de training verzorgen. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Mindfulorganisatie BV handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

Trainers Mindfulonderwijs, geven van de training en verwerken van het huiswerk.

Met de bovenstaande sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mindfulorganisatie BV blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.
Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als Mindfulorganisatie BV op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Mindfulorganisatie BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over Mindfulorganisatie BV met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar info[at]Mindfulonderwijs.nl. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken,  klik dan hier.