Incompany training

Remove the row

Column: 1

EEN OP MAAT GEMAAKTE MINDFULONDERWIJS TRAINING VOOR JOUW ONDERWIJSORGANISATIE

Onderwijsorganisaties geven veel geld uit aan bijscholing. Helaas zijn er regelmatig reacties als: “Het blijft niet hangen”, “We doen niets meer met wat we geleerd hebben” of ¬†“Ik merk niet dat we de verandering¬†echt doorvoeren in ons handelen op het werk”. Mindfulonderwijs training leidt zowel tot leren en gedragsverandering, als tot positieve verandering binnen de school en de daarbij behorende werkzaamheden.

Wat wordt er aangepakt
Leerkrachten die onze trainingen hebben gevolgd ervaren veel positieve gevolgen. Soms is dat een groter gevoel van autonomie, soms van verminderde werkdruk, vaak ervaren leerkrachten minder stress. Onze trainingen leren de docent aandacht te hebben voor alledaagse klassensituaties waarbij men niet meer vanuit automatismen reageert, maar een overwogen respons kiest.

Inhoudelijke onderwerpen van de training
Men leert middels verschillende oefeningen en op verschillende manieren situaties vanuit inzicht te beantwoorden. De leraar leert mindful te communiceren met collega’s en leerlingen, waardoor hij of zij meer sturing en leiding kan geven aan de vorm en inhoud hiervan.

  • Leer vertrouwen op je motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden
  • Schep ruimte om je handelingsbekwaamheid te ontplooien
  • Je leert middels theorie en ervaringsreconstructies je handelingen te legitimeren.

In het onderstaande fragment (3 min) geeft een directeur aan wat de training hem en zijn team heeft gebracht:

Column: 2

 

 

Student LoginWachtwoord vergeten?