Valt mindfulness les onder lestijd?

In de laatste week van 2019 kregen wij onderstaande mail van een docent uit het Montesori onderwijs. Omdat wij ervan uitgingen dat de meeste scholen weten hoeveel uur ze kunnen gebruiken voor mindfulness op school, was dit voor ons een relevante vraag, een eye-opener. Hieronder lees je de exacte vraag èn ons antwoord!

VRAAG:
Beste Medewerker Mindfulonderwijs,

Mindfulness verdient een plek binnen het onderwijs(curriculum) als je het mij vraagt. Zelf ben ik Mindful trainer voor kinderen van 12-18 jaar. Vandaag kreeg ik de volgende vraag, hebben jullie hier wellicht een antwoord op? Na wat zoekwerk ben ik het antwoord nog niet tegen gekomen.

“Valt mindful les onder lestijd of mag dat gerekend worden als lestijd, kijkend naar het aantal uren onderwijs dat een scholier moet volgen.”

Ben reuze benieuwd of jullie hierop het antwoord weten. Indien dit het geval is, sterkt dit het verhaal richting scholen om mindfulness (actiever) te implementeren/pilots te gaan draaien.

Zie uw reactie graag tegemoet.

ANTWOORD:

Nu zijn er wat betreft het curriculum alleen verplichtingen die te maken hebben met de eindtermen en kerndoelen. Behalve dat je daar aan moet voldoen, biedt het zeker mogelijkheden om Mindfulness in te passen.

Hetzelfde geldt voor de onderwijstijd. Vast staat:
3700 uur voor vmbo
4700 uur voor havo
5700 uur voor vwo

Onder onderwijstijd vallen niet alleen de lessen die aan alle leerlingen aangeboden worden, maar daar vallen ook stages en projecten en leerpleinen onder, ook als ze als keuze en niet aan alle leerlingen aangeboden worden. Als ’n school wil is er genoeg ruimte voor Mindfulness of yoga lessen. Veel scholen maken daar hun eigen keuzes in. Wij hebben op school meer tuimte gemaakt voor coach- en prestatielessen, waar we Mindfulness in kunnen passen.

Hopelijk kun je iets met ons antwoord.

2020-01-06T13:10:20+00:00 6 januari, 2020|