Verdiepende training2022-12-01T20:59:48+00:00

Verdiepende training mindfulness

In de module 2 training ga je aan de slag met jouw dagelijkse uitdagingen in de praktijk en hoe je die ‘mindful aanvliegt’! In deze training leer je vooral goed voor jezelf te zorgen en word je uitgenodigd om alvast wat kleine mindfulnessoefeningen te doen met je leerlingen.

Wat wordt er aangepakt

In verdiepingsmodule 2 van de mindfulness training voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs leer je wat je bronnen van ineffectieve gewoontes zijn en hoe je hiermee vanuit opmerkzaamheid omgaat. Door bewust aardig te zijn voor jezelf wanneer dingen anders lopen dan gehoopt of gepland, verandert je basishouding. In plaats van jezelf voortdurend af te vragen of je het wel goed doet en boos te worden als het niet lukt, leer je rustmomenten in te lassen en stilte in je lesprogramma te gebruiken. Je ontwikkelt een mildere en aardiger houding  voor jezelf, en voor de ander. Na module 2 sta je veerkrachtiger en met meer innerlijk vertrouwen in de klas. Je ‘doet’ niet mindful, als in een losse oefening, je bènt het, steeds vaker!

Inhoudelijke onderwerpen van de training

  • Hoe werkt stress en wat doet mindfulness daarmee
  • (On)behulpzame overtuigingen
  • Werking van het jaag-, gevaar- en zorgsysteem en het zenuwstelsel
  • Vergroten gevoel van autonomie, mildheid en zelfcompassie
  • Mindful communiceren / gebruiken van stilte

Online training 

Tijdens de live online training heb je rechtstreeks contact met je trainer en de andere deelnemers (max 12). Daarna ga je thuis verder met je eigen oefeningen. De inhoud van de training is hetzelfde als een training op locatie. Om te kunnen deelnemen heb je nodig: een rustige ruimte, internet en een device zoals een laptop/GSM/IPAD.

Informatie

Tijd
De verdiepende module bestaat uit 5 trainingssessies van 2 uur per sessie.

Huiswerk
Huiswerk bestaat uit verschillende oefeningen en het na afloop van iedere bijeenkomst invullen van een reflectieverslag. De studiebelasting is plusminus een half uur per dag. Een reader wordt bij aanvang van de training verstrekt.

Kosten
De kosten van deze training zijn € 449,– per deelnemer. (Wij berekenen geen BTW, want we zijn CRKBO geregistreerd)
Onze trainingen worden meestal zonder probleem betaald door stichtingen/scholen in het kader van werkdrukgelden, ziekteverzuimpreventie of van het individuele opleidingsbudget.

Waar

Op dit moment is de training alleen incompany mogelijk, met je team of leden van je scholenstichting.

Ervaringen

Ik merk dat ik rustiger ben in de klas. ik neem meer de tijd, ook naar collega’s toe. Ik ben vaker duidelijk in mijn communicatie naar de kinderen en effectiever daardoor. Het hoeft niet allemaal, wat ik ooit wel wilde. Ik neem tijd voor het observeren van de kinderen, tijd om echt te zien wat er gebeurt, dan kan ik veel makkelijker inspelen op alles.

Els, Deelneemster Module 1

In de klas zie ik meer het kind met een open blik. Ik kijk beter en zie meer. De oefeningen worden door de meeste kinderen als fijn ervaren.

Afra, Deelneemster Module 3

Nu naar 5 weken kijk ik terug op een positieve ervaring. Ik heb geoefend met afstand te nemen van situaties. Dit door te bekijken waar ik wel en niet iets mee moet. Of dat ik er vandaag niks mee wil doe, maar hiermee morgen aan de slag ga. Zelf keuzes maken, omdat ik mezelf daar prettig bij voel.

Kristel, Deelneemster Module 1

Ik ben mij bewust geworden dat ik eigenlijk bijna altijd stress ervaar tijdens mijn werk.  Mindfulness is een mooie manier om anders met stress om te gaan en anders in het leven te staan. Tijdens deze vijf bijeenkomsten heb ik o.a. geleerd om bewust een adempauze in te lassen en door dit te doen is het, na vijf weken oefenen,  een onderdeel van mijn leven geworden.

Anglia, Deelneemster Module 1

Vraag & Antwoord

“Ik wil met mindfulness aan de slag, maar vraag me af hoe ik dit breng richting collega’s die er niets mee denken te hebben.”2020-12-04T14:05:27+00:00

Regelmatig willen scholen of schoolhoofden aan de slag met mindfulness, maar weten ze niet goed raad met negatieve reacties van collega’s of ouders. Dan adviseren we om bijvoorbeeld tijdens een studiemiddag een informatieworkshop te organiseren voor onderwijspersoneel dat interesse heeft. (Eventueel vraag je geïnteresseerden MR leden deel te nemen.) Tijdens zo’n workshop ervaar je in een korte tijd met uitleg en praktische voorbeelden de impact van mindfulness op school en wat een incompany (team)training brengt. Dikwijls beginnen scholen met díe docenten die behoefte hebben aan stressreductie of graag met leerlingen mindfulness willen doen. Vanuit enkele enthousiaste docenten ontstaat vaak langzaam maar zeker meer nieuwsgierigheid en interesse.

“Wij willen als team op school aan de slag met Mindfulness, wat zijn de mogelijkheden?”2019-03-20T14:01:00+00:00

Voor teams verzorgen wij incompany trainingen op maat. Door mindfulness samen met het team op te pakken ontstaat er een teamtraining. Het filmpje hieronder van een directeur geeft hiervan de meerwaarde aan.

 

“Wat is de meerwaarde voor leerkrachten?”2019-03-20T13:59:57+00:00

Er wordt veel gevraagd van een leraar, soms te veel. Als het water aan hun lippen komt, kunnen leraren terugvallen in hun automatische emoties en patronen die vaak niet goed zijn voor de onderwijsgevende zelf en voor de leerlingen. Juist in het onderwijs is bewust zijn van eigen automatische emoties en patronen, en deze goed kunnen reguleren, essentieel om goed en gezond te kunnen functioneren.

“Is de training voor de leraar of leerling?”2019-03-20T13:59:30+00:00

Leerkrachten zijn bereid om inspanningen te leveren die een positief effect op het welzijn en welbevinden van hun leerlingen hebben. Wel vragen zij de nodige garanties dat deze inspanningen tot positieve resultaten leiden bij de kinderen en jongeren. Studies tonen aan dat mindfulness tot gunstige effecten bij leerlingen kan leiden. Toch willen we beklemtonen dat het begint bij de leerkracht. Wanneer leerkrachten zelf de positieve effecten van mindfulness ervaren (stress kunnen reduceren, positiever kunnen omgaan met moeilijke situaties, toenemende empathie opmerken), dan kunnen zij vanuit hun eigen ervaringen leerlingen begeleiden in het beoefenen van mindfulness.

Module 1 en 2 van Mindfulonderwijs starten bij de leraar. Bij module 3 wordt er specifiek ingegaan op mindfulonderwijs voor de leerling.

“Zijn de trainingen “zweverig”?”2019-03-20T13:58:56+00:00

Een zweverig gevoel krijg je door je mentaal uit de werkelijkheid terug te trekken. Hoe begrijpelijk het soms ook is om te willen ontsnappen aan de werkelijkheid, in mindfulness maken we precies de omgekeerde beweging: we gaan de werkelijkheid aan.

Mindfulness is aandachtig zijn voor wat er in het hier en nu gebeurt op een aanvaardende en niet-veroordelende manier. Concreet: “stilstaan bij wat er in je en rond je gebeurt zonder dat je er van alles begint bij te denken.”

“Zijn jullie trainingen ook geschikt voor mbo’s of hbo’s?”2020-12-08T13:51:49+00:00

Onze ervaring is dat docenten uit de verschillende typen onderwijs veel aan onze trainingen hebben, omdat ze dagelijks met vergelijkbare thema’s te maken hebben. De herkenning is een belangrijk onderdeel van de training. Hoewel de lerarentraining in eerste instantie werd geschreven voor PO en VO, hebben we inmiddels ook veel docenten getraind die op een MBO of HBO lesgeven.

Al onze trainingen kunnen op maat worden gemaakt en incompany worden verzorgd. Bel daarvoor: 06-20663600!

“Is dit soort trainingen ook voorradig voor onderwijsondersteunend personeel? Ik zie namelijk alleen maar dingen voor onderwijzend personeel langskomen.”2019-03-20T13:54:50+00:00

Onze trainingen zijn ook prima geschikt als je ondersteunend werkzaam bent in het onderwijs.

“Ik wil graag module 3 volgen, de lerarenopleiding. Moet ik daarvoor eerst module 1 en 2 afronden?”2019-04-08T12:46:03+00:00

Het van te voren volgen van module 2 is geen must! Wel moet je vantevoren de module 1, òf de 8 weekse (algemene) basistraining hebben gevolgd en kunnen aangeven bij wie en wanneer dat is geweest.

De reden hiervoor is dat wij mentale hygiëne / Mindfulness niet zien als een verzameling oefeningen die je je eigen maakt. Om Mindfulness ‘mindful’ te kunnen doceren, is het het belangrijk de materie te belichamen. Dat wil zeggen dat je leert fysiek af te schakelen van ‘doen’ naar ‘zijn’ en dat overbrengt op de kinderen. Je bent dan geloofwaardig en kunt het op ieder gewenst moment in de les gebruiken; dat gebeurt vaak als vanzelf. Het komt dan niet over als een los onderdeel.

Workshop

Mindful in het onderwijs

Ga naar de bovenkant