Mindfulness op VO school het Nieuwe Eemland in Amersfoort.

In februari hebben we twee mindfulness workshops voor de bovenbouwleerlingen kunnen aanbieden via mindfulonderwijs. Er zijn twintig leerlingen die deze kans hebben aangegrepen en kennis hebben gemaakt met bodyscans, ademhalingsoefeningen en manieren om met stress om te gaan.

Uit de evaluatie komt naar voren dat leerlingen de workshops als zeer prettig, veilig en leerzaam hebben ervaren. Ze vertrokken na de workshop heel rustig en ontspannen uit het lokaal en hopen de tools dus ook toe te passen op momenten van stress. De leerlingen hadden graag aan nog een paar extra workshop willen deelnemen om de aangeboden kennis nog beter onder de knie te krijgen. Deze positieve ervaringen nemen we zeker mee in de overweging om mindfulness volgend schooljaar opnieuw aan te bieden.

Het zorgteam – https://hetnieuweeemland.nl/